Elektroniczna Rekrutacja
        Zaloguj się


Witamy

w Systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydata na studia

w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

UWAGA:

  1. UWAGA kandydaci na kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny: matematyka przeliczana jest 1:1- bez względu na wybrany poziom zdawania!;
  2. proces wprowadzania wymaganych danych, w celu założenia konta rekrutacyjnego, musi przebiegać w sposób ciągły, nie można zamykać, ani odświeżać przeglądarki internetowej. Nie zamykaj okna przeglądarki, dopóki proces rejestracji nie zostanie zakończony poprzez Zatwierdzenie danych w formularzu „Podsumowanie” oraz wyświetleniu informacji w kolejnym formularzu „Dane zostały pomyślnie zapisane”,
  3. kandydat ubiegający o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek studiów, zobowiązany jest wnieść opłatę rekrutacyjną za każdy z kierunków. Kandydat wtedy otrzyma odrębny numer rachunku bankowego dla każdego kierunku. Numer rachunku rekrutacyjnego przeznaczony jest wyłącznie do wnoszenia opłaty za postępowanie rekrutacyjne. Nie może być on wykorzystywany do żadnych innych płatności,
  4. w terminach rejestracji elektronicznej kandydaci na wszystkie kierunki nie są zobowiązani do składania jakichkolwiek dokumentów!


Kliknij w poniższy link, aby rozpocząć:

Rozpocznij rejestrację